Home‎ > ‎

Střešní konstrukce

Střechy Karel Baka

Umíme:
  • Postavit Sedlovou střechu:sedlová střecha je nejběžnější typ střechy používaný v Čechách. Sedlová střecha je rozšířena nejen v řadové zástavbě. Sedlová střecha má dvě střešní roviny s přímý hřebenem a dvěma štíty.
  • Zabudovat Vikýř: vikýř je nadstřešní konstrukce, která slouží především k prosvětlení půdního prostoru pod střechou. Vikýř nejen prosvětluje, ale zároveň zvětšuje použitelný obytný půdní prostor.
  • Postavit Mansardovou střechu: mansarová střecha je podobná střeše sedlové, ale každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu    
  • Trocha historie a pojmů:. Půdní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda, pojmenovaná po francouzském architektovi Jules Mansardovi.
  • Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je nést střešní krytinu a přenášet vznikající zatížení.